Skip to main content
DIVERSITEITSLAB

Laten we leren om open voor elkaar te staan

Diversiteitslab

Diversiteit zorgt voor vernieuwing en creativiteit

Inclusiviteit en diversiteit: hoe kunnen we met ruimte voor alle culturen, afkomsten en persoonlijke waarden van elkaar leren? Het is belangrijk om altijd open te staan voor elkaar, zonder vooroordelen maar mét luisterend oor. Social Learning Lab zet je aan het denken en helpt je ruimte te maken of houden voor alle doelgroepen binnen jouw organisatie.

We kunnen als mens alleen maar groeien als we écht voor elkaar openstaan.

Saskia TiggelaarSocial Learning Lab
Coachlab Voor Deelnemer
Diversiteitslab

Hoe past alles in elkaar?

Organisaties met een divers personeelsbestand zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op. Dit komt omdat verschillende medewerkers verschillende gezichtspunten hebben. Als organisaties mensen in dienst hebben die het anders doen, krijgen ze ook nieuwe inzichten.

Social Learning Lab is gesprekspartner en adviseur op het gebied van diversiteit en inclusie. Dat doen we door in gesprek te gaan over gedrag, waarden en spelregels die ervoor zorgen dat er in organisaties gesproken mag en gaat worden over deze verschillen.

We werken vanuit de visie dat iedereen zijn bijdrage levert in een organisatie met zijn eigen persoonlijke en professionele identiteit. Mogen we deze zien, horen en gebruiken we de verschillen om beter samen te werken?

Zet Social Learning Lab in als:

Gastspreker

We spreken over inclusie en diversiteit: waarom het werkt om vanuit persoonlijke identiteit waardevol te verschillen.

Strategisch adviseur / projectleider

In jouw organisatie het gesprek over diversiteit en inclusie verstevigen? Een beleid of plan van aanpak voor de toekomst opstellen? We helpen je hierbij.

Lab iedereen heeft zijn eigen unieke kracht
https://www.youtube.com/watch?v=WvhYuDvH17I

Op zoek naar een diversiteitslab?

Let’s go!