Skip to main content

Op 9 en 23 november 2015 bogen ongeveer 35 professionals zich (via een Twitter-chat) over verschillende (leer-)vragen. Allen met interesse voor innoveren van leren. Zo ontstonden er ‘in een half uur’ interessante quotes en dialogen over het innoveren van leren.

Maar wat is eigenlijk een Twitter-chat en waar valt het onder? Waarom wil je het inzetten of eraan meedoen en als laatste hoe faciliteer je een Twitter-chat qua proces en techniek?

 In deze blog beschrijven wij: François Walgering (MOOC-factory), Saskia Tiggelaar (ParnassiaAcademie) en Juan Tates (Bright-Alley) hun ervaringen met het inzetten van micro-learning in de vorm van een Twitter-chat bij de MOOC Innoveren van leren: op naar 2020.

MOOC; Course of Congres?

Het mooie van een MOOC is dat de deelnemers leren van content die voor hen in klaargezet in een digitale omgeving (in dit geval binnen Curatr) die sociaal leren (van en met elkaar leren) stimuleert. Als deelnemer is niet alleen de content interessant, veel meer mogelijkheden zijn er te ontdekken als je een netwerk opbouwt (kennis en informatie met elkaar deelt) met je collega deelnemers. Zij volgen de MOOC immers vanuit hoogstwaarschijnlijk dezelfde interesse en ervaringsgebieden.

Een MOOC kun je ook zien als een Massive Online Open Congres (lees Congres i.p.v. Course). Congres: want: je bent in de gelegenheid om experts te zien, te spreken en collegae die worstelen met dezelfde vraagstukken als jij zelf te bevragen.

Nu tref je elkaar in de MOOC, maar blijvende contacten zijn bijvoorbeeld in applicaties als ‘Twitter’ langer houdbaar. Ook na de MOOC, daar bouw je immers aan een set van netwerkcontacten.

Vanuit deze  instelling was als snel het idee van het houden van een Twitter-chat ‘geboren’.

Een Twitter-chat als micro-learning?

Bij micro-learning gaat om het leren met relatief kleine eenheden binnen een korte periode. Vaak wordt deze term gebruikt op het gebied van digitaal leren waar steeds vaker het leren in ‘kleine blokjes’ (ook wel chunks genoemd) wordt aangeboden. Saskia Tiggelaar noemt het ook wel couch-learning. Snel en makkelijk kortdurend toegankelijk, bijvoorbeeld ’s avonds op de bank .

Een Twitter-chat kan dus heel goed functioneren als micro-learning binnen een MOOC.

Wat is een Twitter-chat?

Je spreekt af dat je elkaar op een bepaald tijdstip (meestal een halfuur lang) op Twitter ontmoet. De facilitator stelt gedurende dat half uur een aantal vragen (in een Twitterbericht) aan de deelnemers. Meestal tussen de drie en zes vragen per halfuur. De deelnemers beantwoorden de vragen met een Twitterbericht. Door allemaal dezelfde hashtag (#) te gebruiken in de berichten zijn de berichten voor iedereen te volgen. Zoek op de betreffende hashtag en je ziet alle berichten verschijnen.

Stimuleren van ‘social’ in een MOOC

Als facilitator van een MOOC kun je ervoor kiezen om een vorm van micro-learning te faciliteren als onderdeel van de MOOC activiteiten. Maar niet alleen een Twitter-chat kan connecties bevorderen, denk  bijvoorbeeld ook aan webinar in bijvoorbeeld Google Hangout, een podcast, een e-mail of een sms met een vraag of extra informatie als optie. Elke manier heeft zijn eigen voordeel zoals verdieping brengen door met elkaar in een korte periode met elkaar in dialoog te gaan. Om laagdrempelig en toegankelijk te beginnen besloten we te starten met een Twitter-chat.

Met welke doelen kun je een MOOC Twitter-chat organiseren

 • MOOC deelnemers de gelegenheid geven elkaar te vinden via Twitter. Het bevorderen van het vinden van gelijk gestemde op Twitter over het MOOC onderwerp.
 • Snel en doelgericht aan de hand van drie tot zes vragen in dialoog met elkaar te gaan, waarin de deelnemer gedwongen wordt goed na te denken over de kern van zijn reactie. Je hebt immers (maar) 140 tekens tot je beschikking.
 • MOOC deelnemers kennis laten maken met een innovatieve interventie als micro-learning in de vorm van een Twitter-chat.
 • Personen die nog niet betrokken zijn binnen de MOOC, ‘warm’ maken voor de MOOC, zodat instroom bevorderd.
 • Learning Professionals die de MOOC niet volgen de mogelijkheid geven om hun kennis te delen en dus kennis van buiten de MOOC naar binnen te halen.
 • Laten zien dat het leren ‘niet alleen’ in het MOOC platform kan plaatsvinden, maar juist overal.

Hoe faciliteer je een Twitter-chat?

Om een Twitter-chat te faciliteren is het goed om het volgende voor te bereiden:

 • Stem af welke datum en tijd je de chat gaat houden. Bij voorkeur wat later op een avond zodat iedereen zijn handig ‘vrij’ heeft om mee te doen. Ga je vaker een Twitter-chat houden bijvoorbeeld een serie, zorg er dan voor dat de dagen en tijden steeds dezelfde zijn. Dit is herkenbaar voor iedereen.
 • Communiceer ruim van te voren via social media dat er een Twitter-chat aankomt en leg tevens uit wat een Twitter-chat is, hoe je kunt deelnemen (instructies)
  • Instructies kunnen zijn:
   • De facilitator stelt de vragen (3-6), waarschijnlijk zijn drie a vier vragen genoeg voor een halfuur. Door gebruik te maken van V1 (vraag 1) en A1 (antwoord 1) als eerste in je Twitterpost zie je welk antwoord er op welke vraag komt.
   • Iedereen moet de afgesproken hashtag (in dit geval was dit #leren2020) toevoegen aan de post om mee te doen in de Twitter-chat, anders is deze niet zichtbaar in de chat.
  • Leg de drie tot zes vragen die je wilt stellen vast (je kunt ervoor kiezen deze vragen vooraf te communiceren aan de deelnemers, zodat zij zich hierop vast kunnen voorbereiden). In deze eerste Twitter-experience hebben wij hier niet voor gekozen.
  • Zorg ervoor dat jij niet alleen achter Twitter zit tijdens de Twitter-chat maar dat je minimaal twee mede-facilitators hebt.
  • Mocht jij tijdens de chat op netwerk problemen stuiten kan er altijd één van de mede- facilitators het roer overnemen.
  • Een ander voordeel, als er maar weinig deelnemers zijn, is het wel prettig dat er wat discussie op gang komt door de mede-facilitators.
  • Nog een voordeel: als het heel erg druk is op de Twitter-chat dan helpen je mede-facilitators de posts te checken en doorvraag vragen te stellen. Zo voelt wel iedereen zich gehoord.
  • Zorg ervoor dat je minimaal twee devices tot je beschikking hebt als facilitator. Het inladen van de berichten wil nog wel een vertraging geven. Door op twee manieren de chat te volgen, bijvoorbeeld direct via Twitter, Tweetdeck of via Hootsuite, heb je altijd iets achter de hand als 1 van de 2 vertraging geeft of uitvalt.
  • Twitter-chat gaat altijd door ook al zijn alleen de facilitators er.
  • Zet de drie tot zes vragen alvast klaar, dit kun je doen door bijvoorbeeld een programma als Hootsuite te gebruiken, hier kun je tweets als concepten klaar zetten. Dit voorkomt tijdens het Twitter-halfuur dat je tijd verliest omdat je aan het typen bent
  • Je kunt ervoor kiezen een aantal tweets alvast klaar te zetten en ook direct in te plannen (op vaste tijden), dit zorgt ervoor er je, je handen zoveel mogelijk vrij hebt. Je kunt de startberichten, instructieberichten en eindbericht al inplannen. De rest van de berichten kun je beter wel klaarzetten, maar nog niet inplannen omdat je wel het juiste ‘ritme’ van berichten posten in eigen hand wilt houden.

Na de Twitter-chat kun je ervoor kiezen om de chat ‘te publiceren’ zodat de deelnemers en eventueel ook andere geïnteresseerde die er niet bij konden zijn, de gesprekken kunnen teruglezen. Je kunt dit doen door alle berichten met de hashtag die je hebt gebruikt tijdens de chat te verzamelen in het programma Storify. Je kunt dit achteraf doen. Het enige wat nog nodig is, is handmatig de volgorde van de berichten checken en zo nodig herplaatsen. Vervolgens kun je de Twitter-chat story publiceren en bekend maken aan de deelnemers via Twitter of de link ergens openbaar maken.

Voor de Story van Twitter-chat 1; 9 november 2015. Volg je deze link: https://storify.com/SaskiaTiggelaar/leren2020

 Wat vinden we er van?

Tijdens het halfuur gaan de gesprekken snel. Je zult zien dat deelnemers vooral individueel posten en nog weinig op elkaar reageren. Aan jou (en je mede-facilitators) de uitdaging om de dialogen met elkaar wel te stimuleren.

En (onze ervaring met 35  actieve deelnemers) het gaat snel. Misschien wel te snel. Het nadeel is dat het tweeten wel heel individualistisch is, terwijl je als facilitator meestal communicatie met elkaar wil stimuleren. Maar aan de andere kant dwingt het je wel om in korte zinnen snel je informatie/mening te formuleren. Dat is voor veel mensen een uitdaging, soms ook een leuke uitdaging. Een ander voordeel is dat je mensen laat zien dat er een netwerk is, er zijn meer mensen tegelijkertijd aan het nadenken over een vraag. En er komen verrassend goede een leuke korte antwoorden terug, je kunt je verbazen en een connectie toevoegen aan je netwerk.