Skip to main content

Wat doe je met een groep professionals die scherp moeten blijven op vaardigheden/handelingen die ze regelmatig uitvoeren?

Als basis van een opleidingsplan check ik in welke categorie de vraag valt:

  1. Nieuwe vaardigheid; Medewerker gaat voor het eerst werken met nieuwe apparatuur. Hij zal hiervoor nieuwe informatie moeten opdoen.
  2. Scherp blijven; Medewerker werkt dagelijks met de apparatuur, moet kennis,- en vaardigheidsniveau up to date houden en ‘blinde vlekken’ in het proces voorkomen.
  3. Onverwacht; Medewerker werkt af en toe met apparatuur, moet kennis, -en vaardigheidsniveau up to date houden om toch op elk onverwacht (niet planbaar) moment met de apparatuur te werken.

Is de conclusie: Scherp blijven?

In de praktijk zie je deze vraag steeds vaker ontstaan. Op basis van o.a. inspectie criteria die voorschrijven dat je met regelmatig (cyclisch) aan kwaliteitsverbetering moet doen om kennis/vaardigheden/handelingen/ thema’s actueel te houden.

Mijn advies: maak gebruik van peer  to peer – interventies. Ik bedoel hiermee: medewerker toetst medewerker in een gesimuleerde oefenomgeving.

Door dit te doen geef je regie aan de professional. Je start niet met uitgebreide instructie! Ze zijn namelijk al ervaren in de vaardigheden dus neem ze hierin serieus. Natuurlijk hebben ze blinde vlekken. Die gaan ze met elkaar ontdekken. En ja ze zijn er, de kritische collega’s die zeggen: ze durven elkaar vast geen feedback te geven, maken zich er vast te makkelijk van af, ze hebben wel eerst instructie nodig, anders kunnen ze het niet, etc.

Ik daag jullie uit: creëer een oefensituatie met duidelijke kaders en laat ze los, de professionals. Mijn ervaring is dat ze elkaar kritisch bevragen, het fijn vinden dat ze niet eerst een saaie langdradige instructie krijgen. En dat ze de expert komen raadplegen als ze vragen hebben. En ja, ze ontdekken blinde vlekken. En elimineren die met elkaar.

In een simulatie omgeving is er ruimte om ook verschillende scenario’s te creëren en op de professionals los te laten. In de echte praktijksituatie is dit vaak moeilijker te creëren. Maar natuurlijk kan ‘medewerker toetst medewerker’ ook in de werkpraktijk plaatsvinden. Als het elkaar toetsen steeds gewoner gaat worden in de organisatie zul je zien dat de werkplektoetsing ook meer kwaliteit gaat krijgen.

Deze keer dus geen technologie om social learning te organiseren. Eigenlijk gewoon een werkvorm uit ‘de oude doos’. Maar o wat is deze mooi, makkelijk te organiseren en bruikbaar. Hopelijk heb je er iets aan!