Skip to main content

Als Learning Consultant maak ik leeroplossingen. Leuke, efficiënte, verfrissende! Maar hoe leuk de leervorm ook is, de lerende bepaalt ‘zelf’ of deze openstaat om te gaan ‘leren’.

Hoe krijg ik mensen aan het leren? Aangezien de lerende hier zelf de keuze in maakt en ik als Learning Expert dit niet voor je kan doen. Tuurlijk we kunnen het leren leuker, efficiënter, korter, verdiepender en passender maken. En ik kan je nieuwsgierig maken. Daar zit wat mij betreft de kern!

We hebben het allemaal druk en tijd om je te verdiepen lijkt schaars. Echter we gaan wel leren als we dit zelf -nodig – vinden! Check maar eens bij jezelf!
  1. Je kiest er voor van van A -> B te bewegen (bijv. nieuwe specialistatie, doorgroei naar andere functie). Je weet dat je daarvoor stappen moet zetten en kiest er bewust voor te gaan leren. Je komt zelf in beweging.
  2. Je komt voor een situatie te staan waar je het antwoord niet op hebt. Je wordt geconfronteerd met wat je niet weet (bewust -> onbekwaam). En hebt het nodig om verder te komen in die situatie. Je komt in beweging.
  3. Je hebt een passie, je stuit op iets waar je heel graag meer over wil weten/ beter wil kunnen. Je komt in beweging.

En dan is daar nog de volgende:

Stel, de training waar je heen moet óf gaat (live of online). Je kent het wel, misschien ben je wel kritisch op wat het gaat opleveren. Bijvoorbeeld die training die élke 3 jaar op het programma staat. Die elearning module die je moet maken omdat de hele organisatie dat belangrijk schijnt te vinden.

Verrassing! Want daar kun je er ineens achter komen dat het leren over dit onderwerp toch handig en nuttig is. Dat -zonder dat je daar direct voor openstaat- er toch geleerd wordt. Je wordt mogelijk enthousiast over iets wat je nog niet weet. Misschien wel: bewust -> onbekwaam. Of ben je juist bewust -> bekwaam en kan je dit inzetten om collega’s te informeren en te inspireren. Een leermoment is geboren!

Dus is 4. Je raakt onverwacht geïnspireerd en staat open voor iets nieuws! Je komt in beweging en gaat leren.