Sessie door: Saskia | Klant: Zorgorganisatie in Haarlem | Datum: Maart 2023

Aanleiding

Het begeleiden van leerlingen en stagiaires in onze organisatie staat onder druk. Door de arbeidsmarktkrapte zijn er steeds minder gediplomeerde zorgprofessionals om de leerlingen goed te begeleiden, en de instroom van nieuwe op te leiden zorgprofessionals loopt terug. Door de hoge werkdruk, de opleidingen met steeds wijzigende curricula is het geven van goede begeleiding aan nieuwe instromers moeilijk. Maar juist deze groep professionals hebben we hard nodig, en hierin willen we investeren binnen onze organisatie.

We moeten alle zeilen bijzetten om voldoende leerlingen en stagiaires aan te nemen en ze vervolgens ook de juiste begeleiding te geven.

Vraag van de zorgorganisatie

Help ons de leerlingbegeleiding opnieuw in te richten. Verbeter de instroom en zorg voor leerroutes waarin de leerlingen breed worden opgeleid, zodat ze in de toekomst breed inzetbaar zijn. Help ons de begeleiding van leerlingen en stagiares te professionaliseren. 

Aanpak

In het project ‘Leergemeenschap’ bouwen we samen aan een nieuwe structuur. 

  • We maken nieuw samengestelde leerroutes
  • We analyseren en verbeteren het leerklimaat door de gehele organisatie (intra- en extramuraal).
  • We stellen werkbegeleiders en examinatoren aan en leiden deze op.
  • We optimaliseren de processen zodat het voor de organisatie simpelweg beter is ‘ingericht’.
  • We geven aandacht aan de cultuur en waarden van waaruit de begeleiding gegeven gaat worden.

Social Learning Lab brengt in dit proces een planmatige werkwijze, vertrouwen, creativiteit en inspirerende bijeenkomsten om iedereen te motiveren. 

Resultaat

Het resultaat is een organisatie waar weer structureel aandacht is voor het leerklimaat, zowel intramuraal als in de extramurale teams. Leerlingen volgen leerroutes waarbij ze een breed beeld van de zorg krijgen en kunnen dichtbij hun woongebied deze route doorlopen. Om de instroom te bevorderen zijn er adviezen geformuleerd om de verschillende doelgroepen beter te bereiken – met als gevolg stabilisering van de instroom.

Meer weten? Bekijk onze blogs!

Workshop bij live event van Educared
Events

9 november – Workshop bij live event van Educared

9 november van 12.00 – 17.30 uur bij Metropool in Enschede   Werkplekleren centraal stellen?…
Next-learning2023
Events
18 april – Het zorgleerlandschap in beweging
Events
7 april – Toekomst van het werk en generatie Z