Skip to main content

In 15 – 20 jaar is er veel veranderd in de ziekenhuisorganisaties. Nu ik wat langer mee loop zie ik ook lange termijn trends ontstaan. Deze van ‘aantoonbare bekwaamheid’ zagen we allemaal wel aankomen. Maar vanuit mijn optiek zijn de consequenties nog niet overzien en nog niet ingericht.

20 jaar geleden volgde je een verpleegkunde opleiding (MBO of HBO en alle andere varianten en was je verpleegkundige tot je 65e. Af en toe wat bij en nascholing als je leidinggevende dat nodig vond of er een issue was in de organisatie, maar dan hield het al snel op.

Maar daar kwam verandering in, steeds meer bemoeienis van overheid, zorgverzekeringen en nieuwe zorgstelsel, etc, zorgde ervoor dat er meer regels zijn opgesteld om de patiënt een goede en veilige behandeling te bieden. Wie wil dit nou niet? Ja jij ook, iedereen wil de beste zorg, kwalitatief en ook nog een beetje vriendelijk en gastvrij alsjeblieft, we zijn immers geen nummer, en we hebben zeggenspraak over ons eigen leven. Ik hoorde een arts recent zeggen: we willen allemaal gezond dood gaan.

Met elkaar creëren we een omgeving waarin een verpleegkundige continu moet bewijzen dat ze deskundig genoeg is. De nieuwste kennis heeft, de belangrijkste risico’s kent en deze voorkomt en vooral foutvrij werkt.. want in andere organisaties is het een slogan: je leert van je fouten. In de zorg is dit absoluut een no-go area. Ja tuurlijk in oefensituaties mag je best eens een foutje maken, op een simulatie-pop, maar niet in de praktijk aan heb bed van de patiënt.

Dus wat doen we, we willen wel weten of iedereen al zijn bijscholing volgt, dus we maken een kwaliteitspaspoort waarin we alles wat een verpleegkundige moet kennen en kunnen noteren en in herhalingscyclus herscholen en hertoetsen. Mooie opleidingsprogramma’s, praktijktoetsing op de werkplek. We stimuleren de verpleegkundigen mee te doen en hun bekwaamheid bij te houden, leidinggevenden moeten hierop sturen. En als je niet meedoet, .. daar kom je niet mee weg, dan is er niet langer plaats voor jou in deze functie.

Zorgelijk? Ja en nee, begrijp me niet verkeerd, ik zie het nut van investeren in deskundigheidsbevordering als een absolute must. Ik schrijf deze blog om te laten zien dat het een trend is die nog niet goed gefaciliteerd wordt. Want in al die jaren is er nog altijd geen meegegroeid scholingsbeleid geformuleerd wat verpleegkundige ook ‘de ruimte’ geeft om al deze bijscholingen, toetsing te realiseren. De meeste organisaties schuiven dit af: dat kunnen ze toch doen op de werkvloer, op de werkplek, in de nachtdienst, op een verloren uurtje? En een andere: ja, het bijhouden van je bekwaamheden is toch ‘eigen verantwoordelijkheid’? Dan doen ze dat toch thuis.

Ik kon mij tot een aantal jaar geleden overigens ook vinden in bovenstaande punten. En bijvoorbeeld het nemen van regie en verantwoordelijkheid voor je bekwaamheid is in mijn optiek een voorwaarde om een verpleegkundige te kunnen zijn.. Maar ondertussen past het niet meer bij de enorme lijst met bij te houden bekwaamheden. We kunnen niet langer door zonder de verpleegkundige beroepsgroep goed te faciliteren, in ja, goede scholingsoplossingen, dicht bij de werkvloer, op de werkvloer en zoveel mogelijk werken met performancesupport oplossingen. Maar wat we ook nodig hebben is: organisatie breed scholingsbeleid welke verpleegkundigen de ruimte geeft om bekwaamheden bij te houden in werktijd. En niet 2 uurtjes per jaar. Nee een gedegen plan passend bij alle aan te tonen bekwaamheden.

Ik realiseer mij dat dit gaat om een ander kostenplaatje, het maakt de zorg duurder, misschien wel..! Het maakt de zorg ook beter. En dat is toch wat we met elkaar beogen met alle aantoonbare bekwaamheden. Ik voorspel dat als een organisatie inzetop een scholingsplan waarin de verpleegkundige goed gefaciliteerd kan worden, een absolute voorsprong neemt op andere organisaties. Want wie wil daar nu niet werken, eindelijk serieus genomen worden en goed je vak uit voeren, meer ruimte voor kwaliteit, .. ik denk dat het veel andere problemen die veel kosten met zich mee brengen, voor een deel opgelost worden. Lijkt mij absoluut een Business Case waard dit!