Skip to main content

Heeft jouw organisatie ook een kwaliteitspaspoort voor zorgprofessionals die langer en langer is geworden? Wet BIG, Convenant medische technologie, meldcode huiselijk geweld, etc. Allemaal regels die vragen om aantoonbaar bekwame zorgprofessionals. En ja het draagt zeker bij aan bewustwording dat we als zorgorganisaties onze medewerkers goed moeten opleiden op deze -risico- processen en handelingen.

We zijn hier alleen in doorgeslagen. Een kwaliteitspaspoort met 70 items, welke elke 2, 3, 5 jaar opnieuw behaald moeten worden. Ik hoor dit vaak terug als de – vinkjescultuur-. Want als je als organisatie continu checkt of zorgprofessionals op -groen- staan. Wat check je dan eigenlijk? En als je na 2 jaar iemand opnieuw toetst? Waarom doen we dat dan eigenlijk?

Niks mis hoor met een beetje controle dwang! Maar waar is de zorgprofessional in deze? Waarvoor – voelt- deze professional zich eigenlijk bekwaam? Voor die handeling die nu net gaat verlopen? Of voor die handeling die ze niet zo vaak uitvoert en zich nu toevallig vandaag voorkomt op de werkvloer? Hey.. maar daarvoor staat ze nu net wel op -groen-.

De wet BIG beschrijft niet voor niks de eigen regie van de zorgprofessional. Die is zelf verantwoordelijk voor eigen bevoegd en bekwaamheid. En ja als zorgorganisatie heb je natuurlijk je verantwoordelijkheid en neem je die ook door zorgprofessionals goed te faciliteren in hun leerproces. Er is natuurlijk ook zoiets als: onbewust -> onbekwaam. Dus hup.. laat maar zien dat je aantoonbaar bekwaam bent!

Ik zeg; “laten we het eens omdraaien”. Ga jij ook de uitdaging aan met jouw organisatie en met en voor de zorgprofessionals? Zet die eens centraal met hun eigen verantwoordelijkheid. Wat als de zorgprofessional nu zelf kan aanvinken waarvoor wel en niet bekwaam? En dit ten alle tijden kan wijzigen. Niet door het volgen van een e-learning of het afnemen van een praktijktoets, maar eigenhandig. Ik voel me nu wel of ik voel me nu niet bekwaam om deze handeling uit te voeren.

En ja dan zijn er nog altijd -leerinterventies- en -werkplekondersteuning- die je klaar hebt staan. En mogelijk ook toetsinstrumenten zodat zorgprofessionals elkaar en zichzelf kunnen toetsen. En misschien wil je dan als organisatie nog af en toe een steekproef doen op de meest risicovolle processen. Niks mis mee om iedereen even – scherp- te krijgen en te houden op een thema-probleem of risico. Maar hoe fijn zou het zijn om als zorgprofessional -serieus- genomen te worden in je eigen leerbehoefte en eigen gevoel van bekwaamheid.

Kom op opleidingskundigen ‘flip de bekwaamheid’ Laten we een nieuwe weg in slaan. Social Learning Lab volgt de ontwikkelingen en expertimenteert met nieuwe vormen van ondersteunen bekwaam worden en blijven.